Husmøde 19 – 04.03.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 19 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt onsdag den 04. marts 2015 kl. 19.30 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 19

Tilstede: 450 D (2 stk) 451 A, 452 D og 454 A
– Referat fra husmøde 18, 2015 : godkendt
– Referent: Michael 451 A
– Dirigent: Michael 452 D

Vi har besluttet

BR Sager:

480 A – Ændring af BR´s Forretningsorden – vi siger ja til forslaget

480 B – Budget 2015-2016 – vi siger ja til forslaget

480 C – Udskilning af blok 41 – vi kan ikke tilslutte os forslaget

480 D – Ændring af husorden for husdyr – vi siger ja til forslaget

480 E – forundersøgelse om solcelleanlæg – Vi kan ikke tilslutte os forslaget

480 F – Systemleje af Beboerdemokrati 2.0 – vi siger ja til at prøve

Michael N og Michael Q deltager i det kommende blokrådsmøde

Indkomne forslag

Dorthe 452 A havde fremsendt et indlæg vedrørende lydniveauet i fællesrummet – pga det lille fremmøde besluttede vi at indlægget behandles på næstkommende husmøde