Husmøde 18 – 01.02.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 18 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 01. februar 2015 kl. 17.00 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 18

Tilstede: 451F, 452E, 456C, 453C, 452A, 454A, 451A, 452D
– Referat fra husmøde 17 : godkendt
– Referent: Michael 452 D
– Dirigent: Tine 452 D

BR Sager

(Else Maria, Tine er stemmeberettigede):
479 A – Status blok 12/13, antal stemmer i BR.
Blok 46 stiller udsættelsesforslag, for at få debatten først i BR.
479 B – Tilskud til facade ombygning
Nej, ændringsforslag : Flere penge til at lave en facade åbningsmulighed til udskænkning, cafe, støtte aktivitetsparken.

Indkomne forslag

– Fællesbagning: Tine kommer med forslag, tirsdag den 24. Februar.
– Flyt mødet til hverdagsaften: Onsdag aften.
– Kondirummet, opdatering. Udvalget får lov til at indkøbe erstatningsudstyr og kigge på beskrivelse af repressalier til reglerne.
– Dorthe 452A får bevilliget indkøb af gulvtæppe rest til teknikrum (på grund af Blok rengøring)

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt

24. februar kl. 19:00,, Foredrag om fremtidens boligformer, Stien
05. marts kl. 19:00, Ordinært afdelingsmøde, Servicecentralen
05. marts kl. 19:30, BR (blokrådsmøde), Servicecentralen
14. marts hele dagen, Indvielse aktivitetsparken, Servicecentralen

NÆSTE HUSMØDE ER ONSDAG DEN 4 MARTS KL 19:30 I FÆLLESRUMMET