Monthly Archives: January 2014

Træer

Ændringsforslag. Ang. træer ved sydøstlig ende af blok 46: Husmødet henstiller til Friarealudvalget, at der foretages en udtynding blandt de grene, der vender ind mod bygningen. Desuden foreslås, at der (more…)