Træer

Ændringsforslag.

Ang. træer ved sydøstlig ende af blok 46:

Husmødet henstiller til Friarealudvalget, at der foretages en udtynding blandt de grene, der vender ind mod bygningen. Desuden foreslås, at der foretages en nyplantning på stedet i passende afstand fra bygningen.

—————————————————————

Bemærkninger:

Efter min opfattelse vil en topskæring være så ødelæggende og grim, at en fældning ville være at foretrække.

Træer er altafgørende for fuglelivet, og de er i det hele taget afgørende for miljøet i FM. I vores nærområde har vi netop under stormen mistet de to nok smukkeste træer i FM. Hertil skal lægges den massive ødelæggelse i forbindelse med renoveringen. Så det er virkelig værd at værne om vores træer!

Det er et vilkår i FM, at man kan have skyggende træer som nabo – en omstændighed, man kan tage højde for, når man vælger sin lejlighed.

Venlig hilsen

Henry