Hundelort

Fredag d. 13.3. kl. ca. 18 lå der hundelort på gangstrøget ud for 453 B.

Det er en uacceptabel og asocial adfærd ikke at rydde op efter sin hund!!

Episoder som denne kan medføre opsigelse af husdyrtilladelsen!

Der er mindst 3 fortilfælde. På den baggrund er det relevant, at opfordre beboerne til at skærpe deres opmærksomhed på hundeejernes færden i blokken, herunder at hunde føres i snor. Hunde skal føres i snor i blokken.

Konstaterer du en urimelig adfærd, kan du f.eks. indberette sagen til husmødet, som derefter vil følge op på sagen med de relevante tiltag.