Husmøde 16 – 30.11.2014

Husmøde 16

Hent referat via PDF-fil

Tilstede: 451A, 452A, 452D, 456C, 454F, 450C

– Referat fra husmøde 15, 2014 : godkendt
– Dirigent Sebastian
– Referent: Michael Quist

Dagsorden

– BR sager til møde nr. 477, tirsdag 02. december 2014, kl. 19:30 i Service centralen
a.Driftsregnskab 2013-2014
b.Nedsættelse af promotion udvalg, fra blok 46
– Meddelser fra udvalg, BR-FU, etc.
– Indkomne forslag________________________________________________________________
Vi har besluttet at Tine 452 D og Sebastian 456 C deltager
– Stemme således til BR møde 477?
a. Ja
b. Ja

– Andre emner, som blokken gerne vil have taget op på blokrådsmødet ?
Nej

Forslag til blokken
a) Karina har problemer med internet, kontakt DKTV
b) Maling søjler; start forår ?
c) Sandsæk- køb af stående boksesæk godkendt.
d) Fællesrummet: Indkøb af nye bordplader 4stk. Til 299,- kr., godkendt.
e) Hvis du snavser gangstrøget med mudder fra fodboldstøvler ,etc. så venligst fej op efter. Der er en stor fejekost i cykelrummet.
f) Cykelrums udvalget mødes i fællesrummet søndag den 21.december, kl. 14:00.
g) Forlængelse af hegn ved blok46, bringes op på FAU-mødet

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:
– Blokrådsmøde tirsdag den 02.december 2014 19:30 i Servicecentralen, bolig+ ?
– Julefest for børnene, søndag den 07. december i de store festlokaler
– FAU FriArealUdvalget, onsdag 10. december kl. 16:30, med hjemmelavet gløgg
– Åbent hus arrangement i ombyggede boliger, onsdag 10. december kl. 17-19, blok 22 & 44
– Næste husmøde er søndag 04. januar 2015, kl 16:00-18:00
– Informationsmøde for nye beboere, 08. januar 2015, 18:30, Servicecentralen