referat

Referat af husmøde 2402-1

Hermed  beslutnings referat fra ekstraordinært husmødet den 12. februar 2024, kl.19:00.

BR sager
Blokken vedtager enstemmigt nedenstående forslag til næste blokrådsmøde, efter en god diskussion.

Husmødet blok 46 indstiller til Blokrådet, at følgende undersøges

Er der en vedligeholdelseskonto for lejlighederne i forhold til klimaoptimering, her tænkes på vedligeholdelse/udskiftning af skråvinduer, efterisolering ved døre/vinduer, isolering af gulvet i stueplan, samt udskiftning af radiatorer?
– Hvis, ja. Hvad er saldoens størrelse og er der en vedligeholdelsesplan?
– Hvis nej, stiller Blok 46 følgende forslag til Blokrådet:
 
Husmødet i Blok 46 indstiller til følgende afstemningstema
at der undersøges hvad prisen er for en forundersøgelse af klimaoptimering af lejlighederne i Farum Midtpunkt, hvor der sker udskiftning af skråvinduerne, efterisolering af skråvæggene under skråvinduerne, efterisolering ved døre/vinduer, isolering af gulv i stueplan, samt udskiftning af radiatorer.

Eventuelt
Blokken flytter husmøder til mandage kl. 19:00, fra de nuværende søndage kl. 16:30.

Næste husmøde mandag 04.03.2024, kl. 19:00
Næste BR møde tirsdag 05.02.2024

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.