Husmøde

Invitation til ekstraordinært husmøde 2402-1, mandag 12. februar 2024, kl. 19:00

Husmøde 2402-1, afholdes i fællesrummet. Alle beboere inviteres.

Der skal være minimum 4 lejemål repræsenteret på mødet, for at være beslutningsdygtigt.

Dagsorden

  • Diskussion og vedtagelse af nedenstående forslag fra den hurtige arbejdsgruppe omkring klimaforbedringer (vedtaget på husmøde 2402).

Husmødet blok 46 indstiller til Blokrådet, at følgende undersøges

Er der en vedligeholdelseskonto for lejlighederne i forhold til klimaoptimering, her tænkes på vedligeholdelse/udskiftning af skråvinduer, efterisolering ved døre/vinduer, isolering af gulvet i stueplan, samt udskiftning af radiatorer?
– Hvis, ja. Hvad er saldoens størrelse og er der en vedligeholdelsesplan?
– Hvis nej, stiller Blok 46 følgende forslag til Blokrådet:
 
Husmødet i Blok 46 indstiller til følgende afstemningstema
at der undersøges hvad prisen er for en forundersøgelse af klimaoptimering af lejlighederne i Farum Midtpunkt, hvor der sker udskiftning af skråvinduerne, efterisolering af skråvæggene under skråvinduerne, efterisolering ved døre/vinduer, isolering af gulv i stueplan, samt udskiftning af radiatorer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.