referat

Referat af husmøde 2402

Hermed  beslutnings referat fra husmødet den 04. februar 2024, kl.16:30.

BR 578 – sager
a. TMU: Frigiv 250.000,- kr. Blokken vælger OK
b. FAU: Frigivelse af græsareal – Blokken vælger OK

Blok 46 Økonomi
– Oplyses senere

Blok 46 – Indkomne forslag
a. Opsparing til:
1. Udskiftning af skråvinduer – OK
2. Isolering under stue lejligheder – OK
b. Optimering/udskiftning af radiatorer – OK
a. & b. samles i et forslag: Klimaforbedring.
Søren & Tine samarbejder om detaljerne til forslaget til BRFU, alle beboere er velkomne – mandag aften (05.02.2024), ca. kl. 19:00 i fællesrummet. Når forslaget er klar, indkaldes til ekstraordinært husmøde 12.02.2024 kl. 19:00 for godkendelse.
Målet er, at forslaget kan sendes til BRFU, sent 12.02.2024 (for at overholde fristerne herunder)
så det kan komme i beboerbladet 13.02.2024, med udgivelse 27.02.2024,
som blokrådsforslag til BR mødet 05.03.2024.
c. Årshjul
– Rengøring 2 gange om året med efterfølgende pizza: lørdag 20.april & 05.oktober kl. 14-16
– Sommerfest – grillfest: 24. august, kl. 17-22. Blokken køber grillkød og drikkelse.
– Halloween: Græskar udskæring: 20. oktober 10-12. Tilmelding nødvendig. Blokken køber græskar.

Eventuelt
– Udvidelse af tidspunkt for afslutning af brugen af fællesrummet – forslag fremsendes af Anette 453F senest 24.februar 2024.
– På næste møde skal vi diskutere generelle mødetidspunkt for husmøderne.
– Fra BRFU: Der vil være fokus i den næste tid på, at beboerne IKKE har brændbare materialer foran deres indgang. Det er f.eks. sko, planter, træting, etc. Det vil som udgangspunkt medføre klage over beboeren, med mulig opsigelse af lejemål (3 klager).
– Fra ejendomskontoret: De to biler i fællesburet forventes snarest blive slæbt ud fra buret, og derefter fjernet af politiet.
– Garage bure med møbler har fokus, da det ikke overholder reglementet.

Næste husmøde afholdes søndag 03.marts.2024, forventet kl. 16:00
Næste BR møde tirsdag 05.03.2024 kl. 19:30

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.