Husmøde 14 – 28.09.2014

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 14 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! :-)

Afholdt søndag den 28. september 2014 kl. 17.00 i fællesrummet

Husmøde nr 14 søndag 28-09-14

Tilstede: 456C, 455E, 452E, 453C, 452A, 452B, 452D

Dirigent: Sebastian, 456C

referent: Tine, 452D

Forrige referat: Godkendt

BR-sager:

475A – husdyrhold i “oldekolle”

tema 1 = 6 stemmer for, 3 imod, forslaget er vedtaget

tema 2 = 1 for, 8 imod, forslaget er ikke vedtaget

Blokrådsrepræsentanter til mødet 2/10: Michael 452D

– Husmødet bestemmer, at vi kun sender 1 repræsentant til 2/10

Indkomne forslag:

1) underskriftindsamling om gulve = Enstemmigt vedtaget

“udkast” hænges først op på gangen – Tine laver info plakat

2) fra 1/1-2015 indføres gebyr på brug af fællesrum. Dette sættes til 100,- kr, der betales ved reservation, og gælder private arrangementer. Hvis alle i blokken er velkomne er det stadig gratis!

Gebyr overføres til bankkonto, altså ingen kontanter

Forslaget sendes i høring til møde nr 15

3) Forslag om blokrådssag, om at få lavet passende reklamefilm, med budget til visning på bedst egnede steder samt udarbejdelse af tilhørende landingpage under www.farum-midtpunkt.dk plus oprettelse af følgegruppe = Enstemmigt vedtaget – Tine kontakter blokrådssekretæren

4) Forslag om udarbejdelse af fælles feedback til arrangøren af markedsdagen 20/9 = Enstemmigt vedtaget

Den endelige formulering følger sidst i referatet

Ønsker om vinteropbevaring af havemøbler kom fra:

457A, 452E, 452A, 453C og 452D

Tilsidst blev det understreget, at vi søger deltagere til møde på onsdag d. 8. oktober kl 16:30 – i FriArealUdvalget, hvor man forhåbentlig kan påvirke beslutningen om, hvordan stien mellem blok 45 og blok 46 skal udformes, blandt andet! Man kan følges med Tine, 452D – ses vi?

Næste møde er d. 2. november, kl 16:00 (forsøgsvis), ses vi?

Feedback på markedsdagen d. 20. september 2014

På markedsdagen var blok 46 tilmeldt som positivt eksempel på et velfungerende beboerdemokrati.

Vi havde en bod ved vestblokken samt åbent i selve blokken.

Fra boden fik vi sendt ca 77 besøgende op i blokken, med billet til øl/is/pop corn, samt snak med beboerne.

Vi oplevede dog et betydeligt ekstra ryk-ind af folk på rundvisning – med deres guider fra bestyrelsen. Et gæt på det samlede antal besøgende i lørdags er 300+!

De guidede gæster var meget skuffede over, at de ikke kunne komme til at se en møbleret lejlighed. Det fik en venlig beboer til at åbne til sin lejlighed – med en forståelse af, at guiden ville sige tak for hjælpen senere, med et par flasker vin (til 452A).

Vi formoder, at guiderne ikke var informeret om, at blok 46 havde information om beboerdemokratiet som formål med åbningen, og ikke fremvisning af lejligheder?

Flere af guiderne, der er genkendt som medlemmer af Furesø Boligselskabs bestyrelse, udviste desværre en negativ holdning til projektet.

Der blev blandt andet sagt: “Det her er så et fællesrum, det har alle, lad os gå videre – vi har meget vi skal nå”, som svar på en gæsts nysgerrige spørgsmål om, hvad der foregik.

Og da gæsterne med guider passerede boden ved vestblokken, og spurgte, hvad det betød, at der stod “blok 46” på et skilt, var svaret: “Det er blok 46s loppemarked”, uden yderligere forklaring.

På en eventuel fremtidig markedsdag vil vi super gerne stille op igen. Alle i blokken er enige om, at det var dejligt at få gæster ind i blokken, besvare spørgsmål og dermed måske inspirere til at flytte til Farum Midtpunkt, eller for nuværende beboeres vedkommende, at starte et aktivt beboerdemokrati op i egen blok.

Derfor forslår vi som forbedring, at guiderne bliver grundigt informeret om, hvad der sker de forskellige steder.

Vi foreslår også, der på forhånd laves aftaler om, hvilke beboere i Farum Midtpunkt, der lægger lejlighed til, hvis der skal være fremvisning af beboede lejligheder.

Sidst, men ikke mindst, vil det være dejligt med støttende og positiv omtale fra de andre involverede.

Vi håber meget på en gentagelse, da vi overordnet ser markedsdagen i Farum Midtpunkt som en succes.

Mange venlige hilsner

Blok 46