Husmøde 11 – 01.06.2014

Husmøde 11

Tilstede: 452D, 456C,455F, 452B, 455D, 452A, 456D, 451F
– Referat fra husmøde 10, 2014 : godkendt
– Referent: Michael 452 D
– Dirigent: Sebastian

Dagsorden

– Ingen BR sager i bladet.

Vi har besluttet at

a. Dorte skriver forslag om skiltning af forbud mod løs hund på græsplænerne i FM, samt skriv/tegning af, hvor man må have løs hund. Det gælder for alle steder, at hundeejer skal samle efterladenskaber op efter sin hund!
b. FAU medlemmer på vej, Erland, Annemarie, Tine, Michael, (Dorthe)
c. Vi kører videre med borde/stole fra Jysk.
d. Motionsrum: Brikker fordelt. Instruktion af brug af rummets maskiner og brikker til dem, som mangler: Der kommer to datoer fra Sebastian/Annemarie.
e. Cykler: Der er rigtig mange cykler, så motionsrummet bliver ikke udvidet i øjeblikket.
f. Fremmede i blokken: Luk ikke folk ind, som har mærkelige grunde, eller nogle, som står udenfor og forsøger at komme ind. Jeg skal besøge..,men de svarer ikke. Nej, og ? hvorfor skal du så ind ?)
g. Status i blokken, byggesager, 1-års eftersyn, ved Michael
h. Forslag om planter på gangstrøget (Der står to Yuca palmer på ejendomskontoret, som egentlig tilhører blokken, gave fra enemærke & Petersen)
i. Rengøring. Vi henstiller til ejendomskontoret, at vi helst vil have sæbe uden parfume.

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:

– Næste husmøde er søndag 03.August kl 17:00
Festen søndag den 22.juni bliver desværre aflyst, vi har ikke fået fat i udendørsmøbler, etc. Ny dato foreslåes medio august ?

– Næste BR møde – for alle – er Onsdag den 06.August, kl. 19:30 i Service centralen