referat

Referat af husmøde 2403

Hermed  beslutnings referat fra husmødet den 04. marts 2024, kl.19:00.

BR sager
a. Ændringer til grundloven – OK
b. Driftsbudget 2024-2025 – Ikke godkendt.
Det er ikke ambitiøst nok, og der planlægges ikke for fremtiden. Der er stadig ikke afsat midler til forbedring af varmeforbrug, indeklima og isolering (f.eks. udskiftning af skråvinduer og isolering under gulve i stue lejlighederne)

Blok forslag
a. Ingen forslag modtaget, men der svares på e-mail fra blokrådssekretariatet & bladudvalget
Husmødet inviterer hermed TMU og Driften til næste husmøde 08. april 19:00 i blokkens fællesrum. Husmødet ønsker at få detaljer om den energitekniske handleplan og langtidsbudget. Dette, for at husmødet kan sammensætte et BR forslag i nærmeste fremtid. Husmødet tænker, at blokrådssekretariatet må være behjælpelig til at formidle husmødets ønske.

Blokkens økonomi
a. Ikke oplyst

Eventuelt
a. Ingen emner

Næste husmøde mandag 08.04.2024, kl. 19:00
Næste BR møde tirsdag 09.04.2024, kl. 19:00

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.