referat

Referat af husmøde 03. 12 2023

Hermed  beslutnings referat fra husmødet den 03. december 2023.

BR sager
a. Driftsregnskab, OK (men hvorfor er der en besparelse på 4 mill. og afvigelser ?)
b. Plantekasser, blokken stemmer komposit. Se forbehold i referat.
c. Pris udlejning fællesrum: Ønsker 50,- kr. for leje.

Vedtaget ændring til lejekontrakt
Ved leje af fællesrummet lægges depositum på 1.000,- kr.

Forslag
a. 3 nye pindsvin til blokkens indgange: Biltema 279,- kr. stk.
b. Årshjul for blokken, udskydes til næste husmøde
Godkendelse af ny lejekontrakt for fællesrum, udskydes til næste husmøde
c. Mere hjælp til motionsrummet. Husmødet foreslår Mathilde 452E, Søren 451A spørger Mathilde inden næste husmøde

Eventuelt
a. Motionsrum – romaskine virker ikke. Gennemgang af rum nødvendigt, udskydes til næste husmøde
b. Kulde i lejlighederne, stort problem for mange. Det ønskes debateret på et kommende BR møde. Punkt til næste husmøde

Næste husmøde søndag 07.01.2024, kl. 16:30

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.