Fældning/beskæring af træer langs østside af blok 46

Forslag til husmødet vedr. fældning/beskæring af træer langs østside af blok 46.

1,  Husmødet vedtager, at bede Friareal-Udvalget se positivt på et ønske om, at få topskåret og tyndet træerne til højde med gelænder på nedre altaner, langs østsiden af blokken. Dette til udførelse denne vinter.

2.  Husmødet vedtager, at bede Friareal-Udvalget se positivt  på et ønske om, at få topskåret/fældet træerne på østsiden af  blokken, med udgangspunkt i de berørte beboeres ønsker, for det træ der står ud for deres lejlighed. Dette til udførelse denne vinter.

 

Webmaster har indsat nedenstående vejledende afstemning:
Sorry, there are no polls available at the moment.

3 thoughts on “Fældning/beskæring af træer langs østside af blok 46

 1. Ændringsforslag.

  Ang. træer ved sydøstlig ende af blok 46:

  Husmødet henstiller til Friarealudvalget, at der foretages en udtynding blandt de grene, der vender ind mod bygningen. Desuden foreslås, at der foretages en nyplantning på stedet i passende afstand fra bygningen.

  —————————————————————

  Bemærkninger:

  Efter min opfattelse vil en topskæring være så ødelæggende og grim, at en fældning ville være at foretrække.

  Træer er altafgørende for fuglelivet, og de er i det hele taget afgørende for miljøet i FM. I vores nærområde har vi netop under stormen mistet de to nok smukkeste træer i FM. Hertil skal lægges den massive ødelæggelse i forbindelse med renoveringen. Så det er virkelig værd at værne om vores træer!

  Det er et vilkår i FM, at man kan have skyggende træer som nabo – en omstændighed, man kan tage højde for, når man vælger sin lejlighed.

  Venlig hilsen

  Henry

Comments are closed.