Husmøde

Indkaldelse til husmøde 59, onsdag 28. november 2018, kl. 20:00 – forslag ?

Husmøde 59

Dagsorden
– Internt, ekstraordinært
a. 3 lejligheder er indkaldt, for at snakke om “rensning af sugerør”, som ikke kunne gennemføres.

– BR sager til møde nr. 521, 04.12.2018, kl. 19:30 i Service centralen
a. Driftsregnskab 2017-18
b. Klargøring af fællesrum
c. Nedsættelse af uddannelsesudvalg

– Indkomne forslag
a. Oplæg til regler for: Konsekvens for lejer af fællesrummet, når fester går over gevind

Afvarsel gives:
1. advarsel fra udlejer: Mundligt eller skriftligt. Skal udtrykkes helt tydeligt, så selv en fuld person forstår det.
2. advarsel fra udlejer: Mundligt eller skriftligt. Skal udtrykkes helt tydeligt, så selv en fuld person forstår det.

Eskalering:
2. advarsel -> Indkaldelse til husmøde
Udlejer afbryder fest grundet gentagne overtrædelser af regler indenfor en enkelt aften -> Indkaldelse til husmøde

Lejer indkaldes til husmøde:
Ved indkaldelse til husmødet, skal udlejer(é) skrive en kortfattet opgørelse over de oplevede/opdagede overtrædelser i punktform.
Hvis husmødet er enige med klagepunkterne i helhed, idømmes lejeboligen af fællesrummet 1,5 års karantæne for lån.

Advarsler gives for overtrædelse af reglerne for godt naboskab:
* Høj musik efter kl. 01:00, uden godkendt aftale fra alle direkte naboer til fællesrummet, eller fra et husmøde
* Fest/druk på indre gangstrøg
* Højt lydniveau på fællesrummets terrasse
* Festdeltagerne har ikke forladt lokalet senest kl. 02:00 (undtaget godkendelse fra et husmøde)

– Eventuelt
a. Husmødet gennemgår årskalenderen for BR-møder, og vedtager husmødre datoer for 2019, så webmaster kan reservere fælleslokalet og oprette elektroniske mødeindkaldelser.
Se kalenderen her:
BR-mødekalender 2019

– Vigtige datoer i den kommende tid
a. 29.november 17-19, servicecentralen, åben dør-møde med politi,kommune,ejendomskontoret,blokrådet. Om tryghed, mulighed for at komme med ideer.
b. Næste husmøde skal afholdes, inden BR-møde. Forslag pt. er søndag 30. december kl. 17:00.
c. BR-møde allerede torsdag 03. januar 2019!