Husmøde

Indkaldelse til husmøde 58, søndag 28. oktober 2018, kl. 17:00 – forslag ?

Husmøde 58

Dagsorden
– BR sager til møde nr. 520, 01.11.2018, kl. 19:30 i Service centralen
a. Ændring af Blokrådets Forretningsorden § 6,stk. 4 – mødetidspunkt ved Blokrådsmøder
b. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse
c. Godkendelse af Friarealudvalgets kommissorium
d. Godkendelse af Teknik/Miljø Udvalgets kommissorium
e. Retningslinjer for annoncering via Farum Midtpunkts kanaler
– Indkomne forslag
a. En snak om brug af fællesrummet. Weekendens fest var ret uheldig (Dorthe 452A & Michael 452D)
b. Brugen af motionsrummet. Det er alt for ofte, rummet efterlades beskidt og der ikke er ryddet op efter brug. (Dorthe 452A)
c. Julehygge i blokken? (Dorthe 452A)?