referat

Afstemningsforslag tryghed i p-kældrene i FM

Afstemningsforslag til husmøde den 3. december 2017 i blok 46

Farum Midtpunkt er en skøn bebyggelse, vi er glade for at bo i. Her er gode boliger, dejlige naboer og udendørsarealer for alle og legepladser for vores børn. En vigtig del af at bo i Farum Midtpunkt er tryghed. Der har været konstateret problemer, som er reelle nogle steder i bebyggelsen (vi er jo en by i byen), men som alle heldigvis ikke oplever. Trygheden er dog ikke kun, hvad man selv oplever. Det er også, hvad man hører, andre oplever. Det er også hvilken stemning man selv og gæster mødes med. Det er derfor godt, at Blokrådet har fokus på tryghedsskabende foranstaltninger, bl.a. i samarbejde med politiet, sikring af dør-låsesystemer m.m.

En faktor, når vi taler tryghedsskabende foranstaltninger, er vores parkeringskældre. De fremstår i rå beton. En del af vores gæster har udtrykt, at det giver en ubehagelig følelse. Det føles mørkt. Slidt. Nogle har ligefrem kaldet det ”et sted, der lugter af kriminalitet”! Sådan oplever folk det forhåbentlig ikke generelt, men stemningen er vigtig, når vi taler tryghedsskabende foranstaltninger.

Jeg foreslår derfor, at vi får undersøgt muligheden for at få malet vores parkeringskældre, så de fremstår mere lyse, venlige og tryggere.
Første skridt på vejen dertil er, at blok 46 fremsætter et forslag til BRFU om, at man undersøger udgifterne og konsekvenser for huslejeforhøjelser vil næst mulige BRFU møde.

Der kan eksempelvis laves to beregningsforslag:
1) Maling af søjler og sidevægge (billigste version)
2) Maling ligesom i blok 12-13 (dyrere version – hermed fremstår bebyggelsen til gengæld mere ensartet)

Dette afstemningsforslag ønskes medtaget på kommende husmøde for blok 46 den 3. december som afstemningstema, så der skabes mandat til at fremsætte forslaget i Blokrådet.