Ad-hoc møde omkring rengøring etc. og en BRsag – tirsdag 10.maj kl. 19:00 i fællesrummet

Hej

For at sikre, at vi når det inden deadline og sommerferie, indkalder Michael til ad-hoc møde i fællesrummet i morgen aften tirsdag 10. maj kl. 19:00

Her fremlægges forslag til BRsag, som skal sikre, at ledelsen på ejendomskontoret anerkender problemernes omfang og effektivt gør noget ved dem, samt at der bliver åbenhed omkring de tiltag der sættes igang for at få ændret på de mange små problemer.

Indkaldelsen er med ultra kort varsel, men håber, at du kan deltage!