Regnskaber for blok 46

Kære beboere i blok 46

I forlængelse af vores sidste (lidt ophedede) beboermøde, har vi nu fornøjelsen at oplyse at regnskaberne nu kan læses på vores hjemmeside (under information/regnskaber)

Vi har valgt at placere regnskaberne i det sikre afsnit der kræver at man er tilmeldt hjemmesiden som bruger.

Oplysninger om hvilke midler blokken råder over vedkommer i følge vedtægterne kun beboerne i blok 46 – og ligeledes i følge vedtægterne, er det kun de aktive medlemmer der på husmøderne kan bestemme hvad pengene bliver brugt til.

I følge de nuværende vedtægter skal hver blok en gang om året indlevere regnskab og bilag til blokråds sekretariatet – der er ikke nogen formelle krav til regnskabets udformning men bank/kasse saldi skal naturligvis stemme og årets bevægelser skal også fremgå.

Regnskabet skal underskrives af de to kasserere samt blokkens revisor og efterfølgende skal det naturligvis også fremlægges på det efterfølgende husmøde.

Når alt dette er sket “genåbner” blokråds sekretariatet for blokkens konto og et nyt regnskabsår starter – regnskabsåret kører iøvrigt fra 1 juli til 30 juni det efterfølgende år.

Der er som sådan ingen forpligtelse til at blokken skal beholde regnskabet når det er afsluttet – det ligger i sekretariatets regnskaber – og der påhviler ikke kassererene nogen forpligtelse til at udlevere regnskaberne eller oplysninger herom til enkeltpersoner eller andre interessenter – udover hvad der står beskrevet ifbm årsregnskabet.