referat

Husmøde 27 – 03.01.2016

Det fulde referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 27 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover.
Herunder listes beslutninger.

Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 03. januar 2016 kl. 17.00 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 27

Michael 452 D & Michael 451A deltager som repræsentanter for blok 46 til BR møde 489

Vi har besluttet at stemme

 1. Ja til BRsag 489 a.

Husk næste husmøde er søndag d. 31. januar 2016, kl. 17:00

One thought on “Husmøde 27 – 03.01.2016

 1. Kære beboere i blok 46

  I forlængelse af vores seneste beboermøde, opstod der en ganske ubehagelig stemning da en beboer klagede over ”ikke at kunne få regnskabet udleveret”, og at vedkommende nu havde taget kontakt til KAB´s juridiske afdeling for at få det udleveret.

  I følge de nuværende vedtægter, skal hver blok en gang om året indlevere regnskab og bilag til blokrådssekretariatet – der er ikke nogen formelle krav til regnskabets udformning, men bank/kasse saldi skal naturligvis stemme og årets bevægelser skal også fremgå.

  Regnskabet skal underskrives af de to kassererer samt blokkens revisor, og efterfølgende skal det naturligvis også fremlægges på det efterfølgende husmøde.

  Når alt dette er sket “genåbner” blokråds sekretariatet for blokkens konto, og et nyt regnskabsår starter – regnskabsåret kører i øvrigt fra 1. juli til 30. juni det efterfølgende år.

  Der er som sådan ingen forpligtelse til at blokken skal beholde regnskabet, når det er afsluttet – det ligger i blokråds sekretariatets regnskaber – og der påhviler ikke kassererne nogen forpligtelse til at udlevere regnskaberne eller oplysninger herom til enkeltpersoner eller andre interessenter – udover hvad der står beskrevet ifm. årsregnskabet.

  Årsregnskaberne for Blok 46 for hhv. 2013/2014 og 2014/2015 er begge for længst afsluttet (6/8-2014 og 9/8-2015), og har begge været fremlagt på det efterfølgende husmøde (Nr. 16 den 30/11-2014 samt Nr. 23 den 30/8-2015)

  Havde personen der klagede deltaget på disse møder havde vedkommende naturligvis, ligesom de øvrige beboere, fået regnskabsoplysningerne.

  Alt arbejde med beboerdemokratiet og indretning af vore fællesfaciliteter her i blokken er udelukkende basseret på frivillig arbejdskraft – og udover blokrådssekretæren (som alle beboere i FM har adgang til) har vi ikke nogen administration til at udarbejde besvarelser og redegørelser på dette og hint – det virker derfor meget demotiverende og sørgeligt når enkeltpersoner anklager og mistænkeliggør den indsats de frivillige gør for fælleskabet i blokken
  .

  Når alt dette er sagt så er der faktisk lavet tiltag til at få frembragt et bedre økonomisk overblik til beboerne – der er nu lavet en kontoplan og posteringerne fra de 2 forudgående år er blevet konteret efter den – ydermere er regnskaberne blevet lagt ud på vores hjemmeside http://www.blok46.dk (i det sikrede område så kun registrerede brugere kan se det – ..Informationer/Årsregnskaber)

  Ovenstående medfører, at vi nu kan se, hvor mange penge der kommer ind (leje indtægter og tilskud) men også hvor meget og til hvad vores penge er brugt – ydermere vil vi på sigt kunne sammenligne udviklingen fra år til år.

  Det skal understreges at dette arbejde er 100% frivilligt og ulønnet – og der er ikke nogen officielle krav om at gøre det – det er alene en ekstra service og tilbud til beboerne i blok 46.

  Det skal ydermere understreges, at selvom vi nu har lavet ovennævnte tiltag, er vi fortsat afhængige af oplysninger fra blokrådssekretariatet / KAB, hvis vi skal have saldooplysninger – der er endnu ikke givet online adgang til banken.

  Til slut vil vi opfordre alle til at deltage i husmøderne – Vi har en meget velpolstret økonomi som bare venter på nogle gode projekter i fælleskabets interesse.

  Med Venlig Hilsen

  Michael Quist Sebastian Pfeifer Michael S Nielsen
  Blok Kasserer Blok Kasserer Blok Revisor
  452 D 456 C 451 A

  PS – husk at blive registreret som bruger på http://www.blok46.dk hvis du ikke allerede er det

Comments are closed.