Husmøde 23 – 30.08.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat (til godkendelse) af husmøde nr. 23 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 30. august 2015 kl. 19.30 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 23

Tilstede: 451D Helle, 450A Carl, 451A Elsemarie og Michael, 452C Benny, 452A Dorte, 455F Therese, 456C
Annemarie, 451F Erland
– Referat fra husmøde 22, 2015 : godkendt
– Referent: Michael, 452D
– Dirigent: Michael, 451A

Dagsorden

– BR sager til møde nr. 485, 03.09.2015, kl. 19:30 i Service centralen
a. Nedsættelse af følgegruppe vedrørende indre gangstrøg,
a1. Afstemningstema 1
a2. Afstemningstema 2

– Indkomne forslag
1. Indførsel af lejekontrakt for benyttelse af fællesrum til fest (Michael 452 D)
2. Gennemgang af forløb for udlejning og erstatningsansvar 07.06.2015 for Helle 451 D (vedhæftet
skadesrapport, samt email korrespondance). Helle indkaldes selvfølgelig til dette husmøde, så hun har mulighed
for at fremlægge sin side af sagen. Udebliver hun, bliver sagen kun belyst af Michael 452 D som udlejer. Vi skal
beslutte, om vi skal foretage os yderligere i sagen, tage imod Helles tilbud, eller ?
3. Skal vi have en efterårs fest i blokken ?
4. Skal vi fastsætte en ny gældende dato for weekend oprydning i blokken, så vi igen kan op på /fastholde vores
høje standard ? (Rengøring cykel områder, maling på skadessteder vægge på gangstrøg, børstning/rengøring
spindeltrapper, spule med Rodalon på de områder i P-kælder, hvor “nogen” gentagne gange har urineret!)
5. Skal vi deltage i årets “åbent hus”/”Markeds” dag , lørdag den 05.09 ?
6. Skal vi selv betale for ekstra rengøring i blokken ? (Dorte 453A)
7. Lyden fra festrum, ved Dorte 453A
________________________________________________________________

Vi har besluttet at

– Stemme således til BR møde 485:

a. Nedsættelse af følgegruppe vedrørende indre gangstrøg
– Blok 46 stiller ændringsforslag, gående på at udelade i følgegruppens kommissorium at fastlægge sig på
materialet for gangstrøgene og i stedet for sende det til afstemming i Farum Midtpunkt, når følgegruppen har
fundet nogle gode materialevalg.
a1, Ja
a2, Ja
– Carl 450 A og Michael 452 D deltager.

– Forslag:
1. Indførsel af lejekontrakt for benyttelse af fællesrum til fest.
– Vedtaget, Michael kommer med endeligt forslag til næste møde.
– Michael 451A kontakter forsikringsselskaber for evt. eventforsikring.
2. Gennemgang af forløb for udlejning og erstatningsansvar 07.06.2015 for Helle 451 D
– Helle fremlagde, og Michael stillede nogle mulige forslag.
– Resultatet er, at Helle kontakter ejendomskontoret og får prisoverslag på at dele pladen i to og skifte bardisken
med en ny tilsvarende bordplade. Helle accepterede også, at hun er erstatningsansvarlig, og vil betale for udskiftningen (forventet pris 2.000,- kr.)
3. Efterårs fest i blokken
– Dorte og Elsemarie står for festen. Bindende tilmelding. Budget max. 4.000,-. Dato 24.oktober
4. Weekend oprydning i blokken.
– Dorte stiller forslag til næste møde om dato, og pris ved manglende tilslutning.
5. “Åbent hus” arrangementet, lørdag den 05.09.
– Blokken springer over i år.
6. Ekstra rengøring i blokken.
– Carl snakker med rengøringsfirmaet, hvad det vil koste, til næste møde.
7. Lyden fra festrummet.
– Dorte kontakter lydmålingsfirma, for prisoverslag
– Michael skriver forslag omkring lydisolering af væg -> billeder

Eventuelt:
– Ved næste møde forsøges nedsat et cykeludvalg
– Michael 451 A fremviste de nye opslagstavle plader, og udvendige askebægre til spindeltrappe områderne, som
er indkøbt.
– Husmødet godkendte, at Inga fik en gave i forbindelse med sin afskedsreception (340,- kr.)
– Benny framsatte bemærkninger omkring cykler i blokken, ingen hundeskilte med “forbudt adgang” på
græsplæne, manglende vedligehold af buskads ved spindeltrapperne, problem med hunde besørger på indre
gangstrøg
-Benny spørger, om der er nogen, som har et pulterrum tilovers, som de vil leje ud ?

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:
– Næste husmøde er søndag 27.09 kl 19:30
– BR møde torsdag den 03.09
– Åbent hus arrangement lørdag 05.09, “hele dagen”
– Vedligeholdelsesdag (klatmaling, oprydning cykelrum, etc.), lørdag den 24. oktober 10-16
– Blokfest 24. oktober, 17-01

Husk altså næste møde søndag d. 27. september 2015, kl. 19:30