Husmøde 22 – 31.05.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 22 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 31. maj 2015 kl. 17.00 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 22

Tilstede:451 A, 452 A, 452 D – Anne-Marie45? ? & Theresa 45? ? + Erland 451 ?
– Referat fra husmøde 21, 2015 : godkendt
– Referent:Michael 451 A
– Dirigent: %

Vi har besluttet

Da der ikke var nogen BRsager, er der ikke vedtaget noget til BRmødet.

Da der denne gang ikke er deciderede blokrådssager opfordres husmøderne til at diskutere og eventuelt komme med forslag til hvad der kan gøres for at skabe mere tryghed for beboerne i FM

SMS KÆDE

Vi (blok 46) aftalte at gøre mere reklame for og i det hele taget anvende den allerede eksisterende SMS kæde noget mere.  Kæden fungerer ved at hvis/når der sker noget som man helst ikke vil stå alene med kan man sende en kort SMS til gruppen som så med samme kommer og hjælper.

Sidste gang kæden var i anvendelse var til nytår ifbm ulovligt nytårskrudt – hvor vi var en 5-6 personer der var ude og patruljere.

SMS listen vil blive printet og ”hustandsomdelt” i blok 46 (lad venligt være med at videregive den til nogen udenfor blokken) – Opret listen som en gruppe så man kan sende en SMS ved nogle ganske få tryk.

NATTERAVNE

Vi besluttede at opfordre BR til at der oprettes en lokal FM afdeling af Natteravnene.

Natteravnene håndhæver ikke selv love og regler, men er bare til stede hvor de unge også er og kan give en hjælpende hånd hvis noget går galt for de unge.

– Indkomne forslag
Valg af revisor til gennemgang og godkendelse af blokregnskab (aller senest 01.august).
Michael 451A blev genvalgt.

Vi aftalte at indskærpe og efterleve reglerne om at forslag til husmødet skal være fremsendt (eller oprettet på hjemmesiden) senest 8 dage før selve husmødet for at det er muligt at vedtage forslaget lovligt.

Forslag der fremkommer under eventuelt, kan ikke vedtages før næste husmøde hvor de har været på dagsordenen så alle har haft lejlighed til at se det.

Endelig vedtog vi at vi i sommer perioden holder husmøderne lidt senere (kl 19:30) så ledes alle kan nå hjem fra sommerhus/weekend osv.

Michael 451 A oplyste at de 3 x opslagstavler er undervejs til maler og bliver sandsynligvis opsat i juni måned.

Dorthe 452 A oplyste at der kun var kommet tilmelding/reaktion fra 4 lejemål til den dag hvor vi skulle ordne festlokaler og gangarealer mv. med efterfølgende fællesspisning.

Med så ringe en tilslutning og opbakning, må vi konstatere at vi desværre bliver nødsaget til at betale os fra det – Der bliver derfor til næste husmøde rejst forslag om at hyre professionel hjælp (Rengøring og maling) – Anslået budget 35.000 kr. som tages af fælleskassen for blokken.

Erland oplyste at han barslede med et forslag om nedsænkning/montering af betonflise der hvor vaskemaskinen står (reducerer støj og vibrationer og dermed forhindrer man at maskinen hopper rundt på trægulvet) – sagen bliver senere rejst som en blokrådssag.

Rododendron gruppen har nu indkøbt jord og planter – og kasserne i festlokalet tilplantes mandag 1/6-2015 kl 15:30 – vi takker ildsjælene for deres indsats

Eventuelt

Husk altså næste møde søndag d. 26. august 2015, kl. 19:30