Husmøde 17 – 04.01.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 17 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 01. februar 2015 kl. 17.00 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 17, afholdt 04-01-2015, 17:00

Tilstede: 450 D, 451 A, 452 A, 452 D, 455 F, 456 A, 456 C
– Referat fra husmøde 16, 30/11 – 2014 : godkendt
– Referent: Michael 451 A
– Dirigent: Michael 452 D

Dagsorden

BR Sager

478 A – Bevilling til varmestuen
Blok 46 kan sige ja til forslaget om at anvende de ubrugte midler fra B&U udvalget til Varmestuens 30 års reception Michael 451 A og Sebastian 456 C deltager i det kommende BR møde 6/1-15

Indkomne forslag

Tine 452 C – Forslag om cykel oprydning (cykler uden ejer) – forslaget blev efter en kort debat (om hvad der egentligt skulle gøres med de ejer løse cykler) vedtaget – Tine 452 C og Else-Marie 451 A sætter mærkningen i gang ved førstkommende lejlighed.

Eventuelt

Tilbagemelding fra Inga 450 D vedr. plantekasser til terrassen ved festlokalet – vi er blevet lovet levering af kasser men intet er sket endnu – Inga rykker EK
Inga lovede ligeledes at rykke EK for opsætning af dør til det udvendige cykelrum i syd gavlen
Opslagstavler i gangstrøget – de malede felter skal erstattes af lakerede metalplader (og magneter) – Michael 451 A har påtaget sig opgaven
Michael 452 C – har indkøbt brandslukningsmateriel (brandtæpper) i festlokalet
Sebastian 456 C vedr Motionsrummet. Der er desværre kommet en uheldig udvikling i brugen af dette. Der er blevet ødelagt nogle ting dernede, Folk slæber mudder ind fra deres beskidte fodtøj og endelig glemmer man at gøre rent samt at lukke og slukke efter sig. – Rummet er blok 46 ́s fælles ejendom og vi skal alle passe på det – den som anvender rummet har også ansvaret for det – også for de skader som medbragte gæster måtte påføre rummet.
Dorte 452 A – Der er fortsat nogen som ikke holder deres hund i snor på gangstrøget og i kælderen. Der kommer meget snavs ind fra spindeltrapperne – kan vi ikke få en måtte som i syd-indgangen.
Vi aftalte at påtale de ”løsgående” hunde overfor ejerne når vi ser dem – Med hensyn til en måtte ved trappen skønner vi ikke at det er muligt at få en sådan – men vi har selv lov til at opsætte en sko/støvlebørste ved spindeltrappen for vore egne midler – der var bred enighed om denne løsning.
Endelig aftalte husmødet at vi på BR skulle opfordre de andre blokke (som benytter vore containere) til at holde orden i området.
456A – Spurgte om det ikke var muligt at få opsat lys og skraldespand på hundetoilettet i syd. Belysning af toilettet er tidligere afvist af FAU – men Skraldespand og rengøring af området er en del af driften – Prøv at bruge den nye KAB- App til at tage billeder og til at få renholdt området.

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt

• 06.Januar kl 19:30 BR-møde (Blokrådsmøde) Servicecentralen
• 14.Januar kl 16:30 FAU (friarealudvalg) Servicecentralen

NÆSTE HUSMØDE ER SØNDAG DEN 1 FEBRUAR KL 16:00 I FÆLLESRUMMET