Husmøde 15 – 02.11.2014

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 15 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Referat fra Husmøde 15

Tilstede:
Sebastian & Annemarie 456C, Dorthe 452B, Benny, 452C, Tania 453C, Dorthe 452A, Michael 451A, Tine & Michael 452D, Erland 451F

Dagsorden

 1. Referat fra mødet husmøde 14, godkendt.
 2. Referent:Michael 452 D
 3. Dirigent: Sebastian 456 C
 4. Stemmer på BR sager, a: 2 pladser til Furesø Boligselskabs bestyrelse, b: Lukning af ITV
 5. Status på blokkens udvalg / Farum Midtpunkt udvalg

Blokråd:

 • Michael 451A & Tine 452 D deltager
 • Beslutning
  • a: FBS bestyrelse, 10 stemmer Michael, 9 Thomas
  • b: Ja, til at lukke ITV

Udvalg:

 • Status fra møder fremlagt.
 • Til næste PCB møde: Beplantnings-/vedligeholdelses-plan ?
 • Til næste PCB møde: Der er INGEN isolering under vinduespartier i de små lejligheder ?

Forslag:

 • Forårsrengøring: fredag 06. marts, lørdag 07. marts, søndag 08. Marts
 • Udståender:
  • Cykelrum: Nye stativer, omplacering (taget under nyt cykelrumsudvalg)
  • Opslagstavle: Er bestilt via Inga (Svensk rød, svarende til træfarve), stål, Michael følger op med Inga
  • Gulvklage: Samlet beboerklage til beboerklagenævnet, Tine følger op med Inga
  • Havemøbel opbevaring: Status dør + 4 nøgler, tjek evt. manglende gitter over døren: Tanja
  • Fællesrumsgebyr: 100,- kr. , jourfør de beskrevne regler i sidste husmøde.
  • Manglende vægskabe i fællesrum: Udvalget åbner igen, Tine
  • Brandbekæmpelse i fællesrum: Michael finder ud af priser, indkøb eller Falck abb.
 • Cykeludvalg: Dorthe, Tine, Erland, Annemarie
 • Gløgg & tur: Søndag 07. December kl. 13:00 Hareskoven St.

Cykelrum:
Udvalget starter op igen, Dorthe 452B, Tine 452D, Annemarie 456C og Erland 451F er de nye medlemmer. Opgaven er at finde ud af, hvordan vi bedst får opbevaret vores cykler i blokken, gerne med nye stativer. Husk at tage hensyn til kapacitet. Dorthe fremsender 3 mulige mødedatoer i den nærmeste fremtid.

Eventuelt:
DONG slukker for strømmen 27. november 23:00-03:00, Brunata skifter nogle målere i nogle lejligheder i nærmeste fremtid.

Datoer
04. november 2014, kl. 19:30 (Blokrådsmøde) i Servicecentralen
07. december 2014, kl. 13:00 Jule gløgg tur
10. december 2014, kl. 16:30 FAU (Fri Areal Udvalget), køkkenet ved ejendomskontoret
04. januar 2015, kl. 16:00 – 18:00 (husmøde), Blok 46
13. januar 2015, kl. 19:00 (budgetmøde), Servicecentralen

Alle beboer i blok 46 er altid velkomne til husmøderne 🙂