Husmøde 10 – 29.04.2014

Det udsendte referat som pdf fil.

Referat af husmøde nr. 10 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt Tirsdag den 29. april 2014 kl. 20.00 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 10

Tilstede: 452D, 452A, 453C, 451A, 450D, 456C, 455A
– Referat fra husmøde 9, 2014 : godkendt
– Referent: Michael Quist, 452D
– Dirigent: Michael Quist, 452D

Dagsorden

– BR sager til møde nr. 471,  2014, kl. 19:30 i Service centralen
– Indkomne forslag

Vi har besluttet at

– Stemme JA til BR sag 471.a
– Sebastian & Annemarie deltager på BR mødet for blok46.

Forslag

a. Møbler til terrassen ? Indkøbe 4 borde og 24 stole, hynder ? Pr bord m. 4 stole : 2.200,- hos Jysk -> 452A
b. 4 parasoller , firkantede 3×3 m – (Narvik fod jysk),  ->452A
c. Rundt bord fra  Silvan, 3.499, Kost og skovl- -> 455A
d. Metal spande til smøger. Regler minimer rygning.
e. Storgrill, fra mestergrill.dk, ca. 6.000,-
f. Indkøb af meget bred gårdmandskost til fejning af indre gangstrøg.
g. Indkøb af 2 små ca. 1 liter hvid maling til lyn-reparation af væggene i gangstrøget og i fællesrummet.
h. Michael indhenter tilbud fra Falck på en førstehjælpspakke med brandslukning til fællesrummet.
i. Blok 46 klager over manglende indflydelse på beplantning mellem blok 46 & 45.
Michael Quist bringer klagen videre til BRFU / FAU / Følgegruppe over process omkring beplantningsplan mellem blok 45 & 46.
Blok 46 ønsker en BR sag, da alt omkring dette har ændret sig siden den oprindelig vedtaget BR-sag for PCB og beplantning (skulle dengang bevares, men er fjernet nu).
Har følgegruppe/FAU overhovedet beslutningskompetence  her ? Skal vi have nogle gartnere/landskabsarkitekter på eller andre professionelle på ?
Er det ikke på tide, at der bliver kigget på en helt anden beplantning ?
Blok 46 ønsker et åbent FM også i kælderen, f.eks. med en græsplæne med træer og buske, rottefrit.

j. Kort orientering om byggeprojekterne i FM.
k. Søndag 04.maj, kl. 17:00-18:00, registrering til retten til benyttelse af motionsrummet, i fællesrummet.
l. Sommerfest : 22. juni ca. fra kl. 14:00, festudvalg (Dorthe 452A, Michael 452D, Tanja 453A, Sebastian 456C)

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:

– BR møde tirsdag den 06. maj, kl. 19:30 i Servicecentralen. Alle beboere kan deltage!
– Næste husmøde er søndag den 01. juni kl 17:00
– (BR møde, tirsdag den  03.juni )
– Sommerfest søndag den 22. juni, kl. 14:00. Medbring selv drikkelse, blokken giver maden.

One thought on “Husmøde 10 – 29.04.2014

  1. Maling af søjler og vægge i P-kælder.
    Jeg har d.d talt med Jimmi Maler, og der vil være et tillæg på 5% ved at opdele arbejdet i to etaper, som vi talte om.
    Hilsen Erland

Comments are closed.