Husmøde 1 – 31.08.2013

Husmøde Blok 46
Søndag 31. august 2013 kl. 14 i Fællesrummet
Mødet var indkaldt af Michael Quist, 452D via opslag 2 uger før mødets afholdelse

Tilstede: Tine, Michael og datter 452D, Anne Marie og Sebastian  456J, Birgitte og Søren 455A, Annette og Klaus 456E, Henry 453C, Tania 453D, Dorthe … & Inga 450D

Beslutningsreferat:
0.       Husmødets lovlighed: Da mindst 4 lejemål var mødt op var husmødet beslutningsdygtigt, jf. indkaldelsen

1.       Valg af fuldmagtshavere: Michael blev valgt til kasser. Sebastian blev valgt til medunderskriver

2.       Valg af revisor: Annette blev valgt til revisor

3.       Referat og mødeindkaldelse: Inga tager første referat og indkalder til næste husmøde, som er søndag den 15. september 2013 – kl. 15 i fællesrummet. Herudover er aftalt møde søndag den 29. september 2013 – kl. 15 i fællesrummet

4.       Indretning af fællesrum: Ja!
Husmødet nedsatte et fællesrum udvalg bestående af: Anne Marie, Birgitte, Tine & Inga. Der indkaldes snarest til første møde. Udvalget præsenterer forslag til indretning for husmødet inden indkøb.

5.       Indflytningsfest:  Ja!
Afholdes når fællesrummet er møbleret mv.

6.       Motionsrum:  Ja!
Husmødet nedsatte et motionsudvalg bestående af: Anne Marie, Henry & Sebastian. Der indkaldes snarest til første møde. Udvalget præsenterer forslag til indretning for husmødet inden indkøb.

7.       Repræsentanter til næste Blokrådsmøde: Michael og Tanja

8.       Valg af repræsentant til Blokrådets forretningsudvalg – funktionsperioden er  1. december 2013 – 30. november 2014:  Michael 452D

9.       Eventuelt: Husmødet udtrykte sin utilfredshed med valg, mængde og placering af cykelstativerne endvidere forudså man problemer med renholdelse af gangstrøget, da det er umuligt at gøre rent  under parkerede cykler. Husmødet nedsatte et cykelrums-/parkeringsudvalg bestående af Søren og Annemarie. Udvalget præsenterer forslag til ny indretning for husmødet.

Næste husmøde i blok 46 afholdes søndag den 15. september 2013 – kl. 17 i fællesrummet
Dagsorden:
1.       Godkendelse af referat fra møde den 31. august 2013

2.       Valg af referent

3.       Drøftelse af vedtægter: Inga medbringer et par eksempler på hvordan blokke i FM har valgt at organisere husmøderne.

4.       Udvalg: status

5.       Eventuelt