Forebyggelse

Vi bør opfordre driftsledelsen til at montere et kraftigt lys ved den sydlige dør, som ved de andre døre. Den manglende belysning sender et helt klart signal om, at der ikke er videoovervågning på stedet, og det kan hverken klistermærker eller attrapper lave om på. (God belysning er en betingelse for, at man kan lave brugbare optagelser). Da belysningen vil modvirke indbrud og hærværk, kan det på længere sigt blive til en økonomisk gevinst.