referat

Ang. videoovervågning

I forlængelse af husmøde 50, har jeg har indhentet en juridisk vurdering af husmødets projekt med etablering af videoovervågning i blokken hos jura-KAB. Jeg fik, som forventet, medhold i, at det er ulovligt.

Det væsentligste her:
1. Husmødet har ikke myndighed til at etablere videoovervågning i blokken.
2. Beboere har ikke ret til at se optagelser af andre beboere.
3. Ønsker man videoovervågning i alle blokke, vil det være blokrådet, der kan beslutte – med godkendelse fra organisationsbestyrelsen – at der opsættes tv-overvågning på gangstrøgene. Det er så blokrådets ansvar at søge de fornødne tilladelser hos politiet. Efter en lovlig installation, det vil bl.a. betyde, at man tager hensyn til beboernes privatliv, er det kun ejendomskontoret, der har adgang til optagelserne.

PS: Man kan med rette forvente en større eftertænksomhed fra husmødets side – specielt med sagen om maling i kælderen i erindring!

Venlig hilsen
Henry