referat

Forslag til husmøde 50

Projektet med videoovervågning i blokken stoppes.

———————————————————————

Det er efter min opfattelse klart ulovligt at etablere videoovervågning i blokken, som det er blevet beskrevet. Der vil være tale om, at udvalgte personer i blokken tildeles retten til at overvåge navngivne personers færden – det vil sige alle beboeres færden i blokken.

  1. Meget tættere på en krænkelse af privatlivets fred kan man ikke komme!!
  2. Husmødet overskrider sine beføjelser ved at bemyndige personer i blokken til at ovevåge andre personer i blokken.

Hvis der bliver sat kameraer op på disse eller lignende præmisser, vil jeg indædt kæmpe for at få dem fjernet.

Venlig hilsen

Henry