Kontanthjælpsmodtager jobmuligheder ?

Som i nogle boligforeninger rundt omkring i landet , foreslår jeg, at Furesø Boligselskab opretter jobs med begrænset timetal, der hjælper vores kontanthjælpsmodtagende naboer med at opnå det antal timer, der kræves ifølge den nye lov – vistnok 225. Jeg forestiller mig opgaver på linie med de tidligere lommepengeprojekter. Det kræver også samarbejde med kommunen, men når det kan lade sig gøre i Nykøbing Falster, Brabrand og Helsingør kommuner, så kan sikkert også i Furesø!

Jeg kender ikke lovgivningen godt nok til selv at lave forslaget, derfor tænker jeg, at det vil være godt at vi hjælpes om det i blokken, hvis der altså er stemning for det!