referat

Husmøde 25 – 31.10.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 25 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 31. oktober 2015 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 25

Tilstede: 450 D (2 stk), 450 A, 451 A, 452 A, 452 D (2 stk) , 452 E, 455 F
– Referat fra husmøde 24, 2015 : godkendt
– Referent:Michael 451 A
– Dirigent:Michael 452 D

Dagsorden
BR Sager:
487 A & B – Valg til Furesø Boligselskabs Bestyrelse – A Erik Moseby Nordstrøm (EMN) og B Gerd Carlsen (GC)
Forslaget udløste en del debat hvor det blev bla. fremført at bestyrelsen trængte til nye kræfter, og at især formandens (GC) opførsel og udtalelser overfor blok 46 var stærkt kritisable. Debatten afsluttede med en afstemning om de enkelte kandidater

Michael Quist havde fremsendt en forslag om adgang via netbank/og eller hævekort til blokkens midler.
Forslaget omfattede at give denne adgang til Michael Quist og Sebastian Pfeiffer
Forslaget blev enstemmigt vedtaget   

Vi har besluttet

487 A – EMN – 7 for forslaget 2 blanke – Blok 46 stemmer ja til kandidaten
487 B – GC – 3 for forslaget – 4 imod og 2 blanke – Blok 46 stemmer nej til kandidaten.
Carl og Michael Q deltager på BR på vegne af blok 46

Eventuelt

I den verserende sag hvor en lejer af festlokalet beskadigede bordpladen, er der behov for yderligere teknisk afklaring – husmødet besluttede derfor at give lejeren yderligere frist til den 15/12-2015 til selv at få udbedret skaden – herefter vil der uden yderligere varsel blive iværksat udbedring for lejerens regning) 

Michael Q anførte at returnering af nøgler til festlokalet alene kan ske til ham eller Sebastian – ikke til postkassen, deres ægtefæller/kærester eller lignende. Dette af hensyn til afleveringskontrollen af lokalet som skal gøres efter et specielt system (jvf. de ny udlejningsregler) 

Afløbet under vasken i festlokalet er utæt

Carl arrangerer fælles TV i festlokalet til de kommende landskampe den 14 & 17 November.

En tilbundsgående rengøring af gulvet i fælles gangarealer vil ca koste 40Tkr – BRFU skal på banen og holde rengøringsselskabet fast på sine kontraktmæssige forpligtelser.

Dorthe iværksætter en forundersøgelse/rapport for at fastslå hvor der skal sættes ind for at reducere støjen fra festlokalet (der er tidligere bevilget 25Tkr)

Husk altså næste møde søndag d. 29. november 2015, kl. 17:00