referat

Husmøde 24 – 27.09.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 24 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 27. september 2015 kl. 19.30 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 24

Tilstede: Tanja 453 C, Bjarne & Inga 450 D, Michael & Else-Marie 451 A, Michael 452 D, Benny 452 C
Referat fra husmøde 23: godkendt uden bemærkninger
Referent: Michael 451 A

Dagsorden

– Status på reparation af bord
Da der ikke er fremkommet et udbedringsforslag fra lejeren af lokalet – vedtog husmødet at give frist til 15 Oktober 2015. Såfremt der ikke er fremkommet et forslag og eller reparation er iværksat vil vi give EJK besked om at udføre arbejdet (for regning af lejeren 450 D)
– Økonomi, ved Michael 452 D Udsat til næste møde
– Referat fra blokrådsmødet Blok 46’s ændringsforslag vedr. følgegruppen til indretning af indre gangstrøg blev nedstemt med 19 stemmer mod 10. Forslaget medførte dog at Carl 450 A blev valgt ind i følgegruppen

BR sager til møde nr. 486, 01.10.2015, kl. 19:30 i Service centralen
a. Ombygning af de tidligere cykelrum ved P-arealerne
1. BR vedtager, at samtlige tidligere cykelrum ombygges
2. Driften får dispositionsretten over alle lukkede, tidligere cykelrum
3. Blokkene bevarer brugsretten over alle lukkede, tidligere cykelrum
Da forslaget medfører en månedlig udgift på 500 kr til blokken (ud af de 750 vi får i tilskud) kunne vi ikke acceptere det – herudover fandt vi det mere demokratisk at hver blok selv kan vælge over dispositionsretten til rummene – i øvrigt er det ulovligt at udlejer har ladet disse rum forfalde totalt – Vi vedtog derfor at udarbejde et ændringsforslag der kræver renoveringen finansieret af vedligeholdelseskontoen – og giver blokkene lov frit at råde over dispositionsretten til rummene
b. BR vedtager, at FAU kan lave en blomstermark bag blok 46.
Vi tilsluttede os forslaget

Tidligere besluttet, men ikke gennemført endnu, eller bare status
a. Maling af p-kælder, Erland 451 F Vi forespørger på BR om E&P har afsluttet arbejdet – og rejser evt. en blokrådssag (manglende vedligeholdelse)
b. Flere vægskabe i fællesrummet, serveringsvogn til f.eks. service, LED-lyskæder sofa afd., ved Michael 452 D Det blev vedtaget at indkøbe nye overskabe – budget 5.000,-
c. Lyd, v. Dorte 452 A Udsat til næste møde
d. Terrasse møbler, ved Michael 452 D Et hurtigt arbejdende Terrassemøbel-udvalg nedsat ved Michael N og Michael Q skal afklare om der er et godt efterårstilbud – budget 30.000 kr.
e. Fest, ved Else-Marie 451A Relativt få tilmeldinger – der laves en husstandsomdelt ”reminder”
f. Rengøring, grundigt, ved Dorthe 452 A Havde produceret et forslag til rengøringsdagen (24 Oktober) – Michael Q henvender sig til EJK for at få den rigtige maling – Rengøringsmidler og grej medbringes af de tilmeldte
g. Cykelstativer i bagerste rum ? Tanja fotograferer blok 14 løsning til næste møde ________________________________________________________________
Vi har besluttet at stemme således til BR møde 486
a. – ÆNDRINGSFORSLAG
b. – JA
Else-Marie & Bjarne – er repræsentanter til mødet

Forslag/EVT
Det er ikke muligt at for blokken at forsikre løsøret i selskabslokalerne
Anmod EJK om at rydde buskene for ukrudt ved spindeltrapperne
Husk den nye lejekontrakt vedr fælleslokalet

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:
– Velkomstmøde for nye beboere, tirsdag 06. oktober 17:30-19:00, Servicecentralen
– Halloween fest 9-13 årige, lørdag 31. oktober 18:00-20:30, Selskabslokalerne 206
– Næste husmøde er søndag 01.11.2015, kl 17:00 ?

Husk altså næste møde søndag 01. november 2015, kl. 17:00