Husmøde

Indkaldelse til husmøde 22, søndag 31.maj 2015, kl. 17:00 – forslag ?

Husmøde 22

Tilstede: ?

– Referat fra husmøde 21, 2014 : godkendt/ikke godkendt ?
– Referent: ?

Dagsorden
– BR sager til møde nr. 483, 04. juni 2015, kl. 19:30 i Service centralen
Ingen sager

– Indkomne forslag
Valg af revisor til gennemgang og godkendelse af blokregnskab (aller senest 01.august).
Stiller Michael 451A op igen ?
________________________________________________________________

Vi har besluttet at
– Stemme således til BR møde 483?
Ingen sager
– Forslag …

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:
– BR møde 483, 04 juni 2015 kl. 19:30
– Se/hør om fuglelivet i FM, mandag 8.juni kl. 19:00, v. service centralen
– Åbent tag, søndag 21.juni 12-15, Paltholmterrasserne 80-84
– Sankt Hans aften arrangement, tirsdag 23. juni 18-23:30, Stenalderpladsen
– Næste husmøde er foreslået til søndag 02. august kl. 17:00 ?

(BR møde 484 torsdag den 06. august 2015)