referat

Husmøde 21 – 03.05.2015

Det udsendte referat som pdf fil. pdf icon

Referat af husmøde nr. 21 i blok 46 kan læses i det vedhæftede PDF dokument herover, eller herunder. Har du en kommentar, så log ind og skriv løs! 🙂

Afholdt søndag den 03. maj 2015 kl. 17.00 i fællesrummet

________________________________________________________________

Husmøde 21

Tilstede: Therese 455F, Dorthe 452A, Else-Marie 451A, Henry 453B, Dorte 452B, Erland 451F, Michael 451A, Sebastian 456C, Annemarie 456C, Michael 452D

– Referat fra husmøde 19 og 20, 2015: godkendt.
– Referent: Michael 452D
– Dirigent: Michael 451 A

Dagsorden

– BR sager til møde nr. 482, 03. maj 2015, kl. 19:30 i Service centralen

a. Nedsættelse af åbent udvalg boligudvalg (11.05.2015 18:30)
b. Husmødets dispositionskonto i forbindelse med blok 12 & 13
c. Repræsentantskabets fordelingstal imellem afdelingerne

– Indkomne forslag

a. Dorte 452 A: Lydisolere træ-væggen ind til 452 A
b. Dorte 452 A: Lydisolere loft med træfiber
c. Dorte 452 A: Indskærpe reglerne og laminer og hæng reglerne op.
d. Tilstedeværende: Lyd øre – visuel alarm
e. Henry 453B: Fjerne nogle af højttalerne
f.  Henry 453B: Ophængning af husdyrtilladelser i blokken
g. Løse hunde og katte, hvad gør vi ?
h. Rengøring
i.  Cykeludvalget
j.  Rygning i nærheden af blokken, askebægre a la blok 45
k. Hjemmeside problemer.

Eventuelt:
– Vi skal have fulgt op på vores tidligere beslutninger.

________________________________________________________________

Vi har besluttet at

– Stemme således til BR møde 482, 05.maj 19:30

Michael 452D og Else-Marie 451A
a. Ja
b. Ja
c. Nej

– Forslag

a+b: Dorte 452A, både loft og trævæg, budget 35.000,- kr.
c: Michael 451A og Michael 452D laver dem.
d: Lyd øre: Afventer, indtil effekten af isolering viser sig.
e. Fjernelse af højttalere: Frafaldt
f.  Husdyrtilladelser offentliggørelse: Nej.
g. Beboerne i blokken
– Påtaler det, hvis løs hund/kat ses,
– Der afleveres en påtale seddel i postkassen hos beboeren, hvis det er muligt
– Ved gentagelses tilfælde, vil forholdet blive taget op på husmødet, som så kan risikere at ende som en klagesag fra blokken til KAB
h. Fælles rengørings dag Dorte hænger datoforslag op, indre gangstrøg, fællesrum og motionsrum + maling.
i. Stativ foran Dorte 451 tages ned og afleveres til ejendomskontoret.
j. 6 udvendige askebægre, max. 10.000,-, Michael 452D indkøber.
k. Opgradere hjemmesiden. Michael 451A bliver medadministrator.

Vigtige datoer i Farum Midtpunkt:

Næste husmøde er søndag 31. maj kl 17:00

(BR møde tirsdag den 02.juni 2015)

7 thoughts on “Husmøde 21 – 03.05.2015

 1. Forslag :
  Husmødet skaffer en liste over husdyrtilladelser i blokken.
  Denne liste offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlerne

 2. En lydisolering ind mod lejlighederne vil ikke hjælpe! Jeg bor over for fællesrummet og er også meget generet. Det skyldes, at betonen simpelthen bliver sat i svingninger! En TOTAL isolering (også loftet) vil kun mindske problemet.
  Der findes tekniske løsninger:
  1. Når lydniveauet når en vis højde, lyser en blændende, kraftig rød pære.
  2. Denne lydmåling kan udbygges med en afbrydelse af strømmen.

 3. Hej. Jeg kommer til møde d. 3/5-15 og vil gerne snakke om vores fællesrum når det bliver lejer ud til fest. Jeg vil gerne at vi laver en lyd test og sammen finder et max musikken må være på.

  1. Sonos/Ipad giver ingen mulighed for max. lydniveau, desværre.

   Eneste mulighed som jeg kan se, er at kigge på bedre lydisolering af væggen ind mod lejlighederne ?

   1. Forslag:
    – Indtil der er etableret en teknisk løsning på problemet, er maksimalt 1 stor og 2 små højttalere aktive.
    Alternativt:
    – Anlægget afmonteres, indtil der er etableret en teknisk løsning.

    En mulig teknisk løsning er at montere en enhed på strømforsyningen til højttalerne, som sætter et maksimum for den effekt, der når frem. Denne funktion findes på visse højttalere, og den afbryder strømmen, når maksimum rammes.
    Man genstarter højttaleren ved et tryk på en knap.

    1. Den beskrevne løsning vil formodentlig være svær at gennemføre.
     – Højttalerne er trådløse, styret trådløst og har deres egen individuelle styrkeregulering.
     – anlægget styres via remote enhed, en ipad, med et standard program, som er leveret af højttaler leverandøren sonos.
     – En strømafbrydelse og efterfølgende genstart af højttaleren er IKKE triviel, men kræver en bestemt rutine for at lykkes.

     Lydniveauet er ikke højere (lyttet fra min stue og soveværelse) end andre naboers fest musik i privaten. Dog er der klar forskel på, om døren indtil rummet er åben eller lukket.

     Det er jo meningen, at alle i blokken gerne skulle kunne afholde en god fest i rummet, med god stemning og dansemusik, indtil det fastlagte tidspunkt kl. 02:00 for afslutning af festen (med nedskruning af musik niveau fra kl. 01:00).

     Hvis vi laver mange flere regler og restriktioner, så vil det dels blive rimeligt besværligt at udleje, dels vil nogle formodentlig fravælge det indbyggede anlæg og i stedet komme med eget anlæg som vi slet ikke har kontrol over.

     Husk, at hvis Sebastian eller jeg er hjemme, så har vi muligheden for at slukke for musikken. Det gør vi dog kun, hvis nogen kommer til os og klager over festen!

     Med andre ord, så mener jeg ikke, at vi skal gøre andet ved rummet, end at få det grundigt lydisoleret, for at sænke lydniveauet/generne for naboerne.

     Alle der har holdt fest i rummet har været meget positive og glade for at benytte det, og deres gæster har været postivt overraskede og har haft en god fest i vores blok.

     Det ville jeg helst have blev ved med at være resultatet af beboernes brug af fællesrummet til fest.

     Med venlig hilsen
     Michael Quist

     1. Jeg omformulerer mit forslag således:
      Indtil en grundig lydisolering af fællesrummet er gennemført, eller en teknisk løsning på problemet er etableret, er maksimalt 1 stor og 2 små højttalere aktive.

Comments are closed.